Inbraakwerend InbraakwerendWK3-WK4-WK5-WK6

Dankzij zijn inbraakwerende prestaties is Bunkerkit bijzonder geschikt voor de bouw van gepantserde beveiligde technische ruimtes, veiligheidssassen of beschermde opslag- en werklocaties.

Bunkerkit voldoet aan de Europese normen EN 1627-1630 in WK3, WK4, WK5 en WK6.
Daarnaast is het systeem A2P-gecertificeerd in WK3, WK4 en WK5.

Conform de Europese normen

De classificaties volgens de normen EN 1627-1630 vormen het Europees referentiekader voor de beoordeling van de prestaties inzake inbraakvertragend schijnwerk.

Die normen bieden een classificatiesysteem met zes categorieën (1 tot 6 in stijgende graad van inbraakweerstand) en beschrijven de testmethodes om de weerstand van de elementen tegen een statische en dynamische belasting en tegen manuele inbraakpogingen te beoordelen.

De norm EN 1627-1630 beschrijft de middelen (kracht, gereedschap, duur enz.) die worden aangewend om een opening met de vooropgestelde minimale afmetingen te maken.

Erkende testlaboratoria

Bunkerkit heeft met succes de strenge testen door erkende laboratoria doorstaan. De inbraakwerendheidstesten volgens de norm EN 1627-1630 werden uitgevoerd door het laboratorium van het WTCB België (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw) en door het CNPP France (Centre National de Prévention et de Protection).

Certificeringstesten

Weerstand tegen een statische belasting (EN 1628)

De deuren, ramen en wanden worden onderworpen aan een kracht die wordt uitgeoefend door een machine op verschillende ‘gevoelige’ punten.

Die druk bedraagt 3 kN voor klassen 1 en 2, 6 kN voor klasse 3, 10 kN voor klasse 4 en 15 kN voor klasse 5 en 6. Ter informatie: 10 kN is gelijk aan een belasting van om en bij de 1.020 kg.

Weerstand tegen een dynamische belasting (EN 1629)

De weerstand tegen een dynamische belasting wordt geëvalueerd door een massa van 50 kg te richten op drie impactpunten. Voor klasse 1 en 2 wordt de belasting losgelaten op een afstand van 450 mm; voor klasse 3 op 750 mm. Voor klasse 4 en hoger voorziet de norm geen testen onder dynamische belasting omdat de weerstand onder statische belasting al zeer hoog en dus voldoende is.

Weerstand tegen manuele inbraakpogingen (EN 1630)

In tegenstelling tot een resultaatverplichting zoals voor de kogelwerendheid zijn het hier de middelen die van cruciaal belang zijn. De norm beschrijft de middelen (kracht, gereedschap, duur enz.) die worden aangewend om een gat met de vooropgestelde minimale afmetingen te maken. De testen zijn geslaagd als de aanvallers er niet in slagen bepaalde vormen (rechthoek, ellips en cirkel) binnen de toegestane tijd in te voeren door de openingen die ze eventueel hebben kunnen maken.

Bij die test wordt een gereedschapsset die voor elke klasse verschilt ter beschikking gesteld van de ‘aanvallers’.

Meer informatie nodig?