Bunkerkit
Gepantserde, gecertificeerde lokalen en wanden
Inbraakwerend - Kogelwerend - Elektromagnetisch
Inbraakwerend Kogelwerend Elektromagnetisch
Gepantserde, gecertificeerde lokalen en wanden
data room, data center, server room, it room, emc-shielded, inbraakwerend, brandwerend, elektromagnetische bescherming

Data Center / Data Room / IT Room met EMC shielding. Inbraakwerend, brandwerend, elektromagnetische bescherming.

Bunkerkit is een volledig modulair concept voor de gecumuleerde fysieke bescherming van data centers en data rooms tegen diverse dreigingen.

Wij plaatsen gepantserde data centers waarvan de wanden, vloeren, plafonds, deuren en ramen voorzien zijn van volgende, cumuleerbare eigenschappen:

EMC Shielding: de hele dataroom is een grote kooi van Faraday om de hardware te beschermen tegen EMP en EMI met dempingswaarden tot 100 dB over een frequentiebereik tussen 9 kHz en 18 kHz, conform de norm EN 299-2006.

Het Bunkerkit data center is tevens TEMPEST-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de normen om datadiefstal en het compromitteren van data tegen te gaan door het capteren van elektromagnetische signalen die door het data center uitgestraald worden.

Inbraakwerend: de wanden (WK2 tot WK6), de deuren (WK2 tot WK6) en de ramen (WK2 tot WK5) worden inbraakwerend uitgevoerd volgens de norm EN 1627-1630.

Kogelwerend: speciaal voor datacenters die gevoelige data bevatten die het doel kunnen zijn van terroristische aanslagen of criminele activiteiten, worden deze voorzien van kogelwerende eigenschappen conform de klasse FB4 tot FB7 volgens de norm EN 1522-1523.

Brandwerend: voor een goede brandcompartimentering, zowel bij een brand in het data center als daarbuiten, worden de wanden, deuren en ramen brandwerend uitgevoerd volgens de normen afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau.

Een data center kan immers blootgesteld worden aan tal van bedreigingen. Sommige bedreigingen, zoals een thermonucleaire kernexplosie zijn hopelijk niet direct aan de orde, maar inbraak, vandalisme, brand en problemen met elektromagnetische storingen zijn bedreigingen die dagdagelijks ernstig moeten genomen worden.

Mogelijke bedreigingen van data rooms en data centers

Spionage en Hacking

Professionele data centers zijn tegenwoordig serieus beveiligd tegen de infiltratie van malware door gesofisticeerde hardware en software firewalls en malware scanners.
Maar, hoewel het iets uit een science fiction film lijkt, is het wel degelijk mogelijk om met geavanceerde apparatuur de elektromagnetische signalen te ‘lezen’ die door kabels en computers onvermijdelijk worden uitgezonden. Door deze signalen terug om te zetten naar data, kunnen op die manier gevoelige gegevens bemachtigd worden. Hiervoor is het niet nodig om fysiek toegang te hebben tot het data center. Ook met behulp van een drone kan de data worden uitgelezen met een bijzonder kleine kans op detectie. Vandaar dat de Bunkerkit TEMPEST-gecertificeerd is om een gedegen antwoord te bieden op dit soort bedreigingen.

EMP (Electromagnetic Pulse)

Een andere bedreiging voor data centers en data rooms zijn EMP’s of Elektromagnetische Pulsen. Een EMP is in staat om de data op servers in een data center zwaar te beschadigen. Vergelijk het maar met een sterke elektromagneet die je over een harde schijf haalt. De kans is heel groot dat de data op die harde schijf onherroepelijk verloren is.

Er zijn drie grote bronnen van EMP’s:

Elektromagnetische pulsen door zonnestormen

In juli 2012 werd de aarde ei zo na teruggekatapulteerd naar het stenen tijdperk door de grootste elektromagnetische puls die ooit is waargenomen door een gigantische zonnestorm. De puls heeft de aarde op een haar na gemist. Zonnestormen komen regelmatig voor en de verhoging van de elektromagnetische straling die daarmee gepaard gaat is wel degelijk iets om rekening mee te houden bij het opzetten van een EMC-veilig data center.

Gelukkig zijn we in de moderne tijd slechts door één grote storm getroffen, die de stroomstoring in Quebec in 1989 veroorzaakte.

Impact door een thermonucleaire aanval

De EMP is een berucht fenomeen, dat door overheden wordt gevreesd. Na de kernexplosies in Nagasaki en Hiroshima viel kilometers verder alle elektrische apparatuur uit, door de vrijgekomen gammastraling. In onze gedigitaliseerde samenleving zou zo’n blackout nog meer (economische) schade opleveren dan de kernexplosie zelf.

Diverse kernmachten beschikken over EMP-wapens waarmee alle elektronische apparatuur in een straal van honderden kilometers van het doel letterlijk gebraden wordt.

Nu hopen we allemaal dat de grootmachten op Aarde hun gezond verstand gebruiken, maar de kernwapens zijn er nu eenmaal en zelfs bij het gericht gebruik op beperkte schaal is het een reële dreiging waar bij het opzetten van een data center maar beter meteen rekening wordt mee gehouden.

Terrorisme

Een vorm van terrorisme waar we mee te maken kunnen krijgen, is het gebruik van een home made EMP-generator. Het maken van een dergelijk, levensgevaarlijk, EMP-wapen ligt binnen handbereik van iedereen die iets of wat kennis over elektronica heeft en een sterke elektromagneet in elkaar kan knutselen. De EMP-generator kan in korte tijd een grote hoeveelheid elektromagnetische energie afgeven. Wanneer terroristen er in slagen om met een dergelijke EMP-generator binnen te dringen in een data center, kan ernstige tot onherstelbare schade worden aangericht aan de dataopslag.

EMI (Electromagnetic Interference)

Electromagnetic Interference is in tegenstelling tot EMP eerder van technische aard, eigen aan het gebruik van elektronica en overdracht van datasignalen. Dit veroorzaakt immers diverse soort storingen door de elektromagnetische velden en signalen die door de elektronicacomponenten in computers opgewekt worden. Ook de signalen en energie die in datakabels en stroomkabels getransporteerd worden, zijn geduchte storingsbronnen.

Maar EMI werkt in twee richtingen. Apparatuur en machines die in de buurt van computers staan, kunnen de werking van de computers verstoren. Denk maar aan een GSM die storingen veroorzaakt op speakers. Anderzijds kan de elektromagnetische straling van het data center zelf ook ongewenste storingen veroorzaken op andere apparatuur binnen en buiten het data center.

De lijst van apparatuur die een bron van storingen kunnen zijn voor het datacenter is vrij indrukwekkend. Radiozenders, TV, radioamateurs, radars, satelliettelefoons en GSM’s, industriële, wetenschappelijke en medische apparatuur, microprocessoren (door hun hoge kloksnelheid), stroomconvertoren en stroomgeneratoren, lichtdimmers, lasapparatuur, starten van elektromotoren, allerhande relais, transfo’s, … zijn allemaal potentiële gevaren voor storingen op de bekabeling en de hardware (firewall’s, servers, …) binnen het data center.

Beveiliging van het data center tegen inbraak

Het spreekt als vanzelf dat de data rooms van een data center op een degelijke manier beveiligd worden tegen onbevoegde toegang en inbraak.

Voor data centers voor militaire toepassingen, overheden, de bankensector en andere instanties waar heel gevoelige data wordt opgeslagen, is het zelfs aanbevolen om voor maximale beveiliging te gaan en niet alleen inbraakwerende deuren en ramen te voorzien, maar deze ook te voorzien van kogelwerende en brandwerende eigenschappen.

Beveiliging van het data center tegen brand

Brandwerende deuren, ramen en wanden bewijzen in een data center hun nut in twee richtingen. Wanneer er elders in het gebouw brand uitbreekt, is het beschermen van het data center en de servers van even groot belang dan het beschermen van het personeel.

Maar wanneer er brand uitbreekt in het data center is het minstens even belangrijk dat de rest van het gebouw gevrijwaard kan blijven en dat personeel zich tijdig in veiligheid kan brengen. In een data center bevindt zich ook hardware die uitgerust is met lithium-ion batterijen (bvb. UPS noodvoedingen), welke een heftige ontbranding veroorzaken waarbij giftige gassen vrijkomen. Dit soort branden is heel moeilijk te blussen. In dat geval kan een goede brandcompartimentering levens redden en de rest van het gebouw afschermen.

Bunkerkit: de beste fysieke bescherming voor uw data center

Bunkerkit is de oplossing bij uitstek voor de fysieke bescherming van uw data center en is in staat om het hoofd te bieden aan elk van de opgesomde bedreigingen.

bunkerkit data center

Enkel bij EMI (Electromagnetic Interference) ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid bij enerzijds de fysieke schil van het data center en de kabeldoorvoeren en anderzijds de gebruikte soorten bekabeling, uitvoering en aarding van het serverpark en de netwerkbekabeling.

Voor de andere aangehaalde dreigingen ligt de oplossing in de uitvoering van de wanden, vloeren, plafonds, ramen, deuren en kabeldoorvoeren. Bunkerkit is de ideale oplossing voor het counteren van deze bedreigingen.

Het Bunkerkit Data Center kan uitgevoerd worden in diverse afmetingen, gaande van een bescheiden data room voor één of enkele servers en randapparatuur, tot heuse data centers voor grote bedrijven, banken, telecombedrijven, hostingbedrijven, sociale mediabedrijven, militaire data centers en data centers van overheidsinstellingen.

kleine data room met EMC shielding
Kleine toepassing van Bunkerkit als data room voor slechts enkele computers en randapparatuur.
groot data center met bunkerkit modulaire panelen
Bunkerkit als groot data center met afgewerkte wanden, plafond en vloer en beveiligde kabeldoorvoeren en ventilatieopeningen.

Vermits we werken met gepantserde stalen profielen en wanden die aan elkaar geschroefd worden, is er geen limiet op de grootte van de schil waarin het data center huist en behoren ook grote, complexe constructies tot de mogelijkheden.

De vorm van de Bunkerkit hoeft zich niet te beperken tot een vierkante of rechthoekige structuur. Ook meer complexe vormen en halfronde wanden behoren tot de mogelijkheden.

data center in verschillende configuraties
Verschillende vormen zijn mogelijk

Eigenschappen van Bunkerkit data centers

EMC-shielding (kooi van Faraday)

De wanden, vloer, plafond en zelfs de ramen vormen samen een grote kooi van Faraday. Ze kunnen in verschillende afmetingen gerealiseerd worden met zeer hoge dempingswaarden, tot 100 dB in een frequentiebereik van 09 KHz tot 18 GHz.

Ze hebben zeer specifieke specificaties en worden normaal gesproken gebruikt om elektronische producten te certificeren of te kwalificeren. De hele structuur is gerealiseerd in metalen panelen met daartussen afgeschermde pakkingen.

Ook de deuren worden zeer nauwkeurig gerealiseerd. Zo beschikken ze over vergrendelingsmechanismen, al dan niet voorzien van toegangscontrole. Metalen bladcontacten en pakkingen zorgen voor het in stand houden van de Kooi van Faraday zodat een degelijke EMC-shielding gegarandeerd is.

Interconnecties worden gefilterd zowel voor de elektrische hoofdlijnen als voor de onderling verbonden delen met apparatuur, terwijl er afschermingsfilters worden gebruikt die geschikt zijn voor het vereiste type signaal.

De modulaire structuur zorgt voor een opmerkelijke constructieflexibiliteit, waardoor aan elke technische vereiste kan worden voldaan.

Bunkerkit biedt ook een alternatieve oplossing door te werken met een geleidende stof. Dit type afscherming wordt aangeboden als een oplossing voor meer bescheiden eisen, maar is nog steeds geldig als antwoord op de marktvraag. Deze budgetvriendelijke methode garandeert een afname van 50-60 dB over een frequentiebereik tussen 9 KHz en 18 GHz door alle structuren van de wanden (ook gebogen) te coaten met het beschermende weefsel.

Geleidende pakkingen

De geleidende pakkingen worden opgebouwd op basis van verschillende concentrische metalen maliën. Het standaard gebruikte materiaal is Cupro (een nikkel-koper legering). Het gebruikte materiaal wordt echter bepaald door de vereiste beschermingsgraad.

Filters op de kabeldoorvoeren

Afhankelijk van het type stroomkabel moeten verschillende soorten filters worden geplaatst. Deze zijn nodig om geen elektromagnetische storingen te hebben op de verbindingen van het data center met de buitenwereld.

Honingraatfilters

Honingraatfilters worden gebruikt om een effectieve elektromagnetische afscherming te verkrijgen en tegelijkertijd een uitstekende luchtstroom te verzekeren. De filters kunnen worden geleverd in verschillende materialen, met of zonder EMI/EMC frame en pakkingen.

Ramen

Glazen oppervlakken vormen een serieuze uitdaging om de EMC-shielding te garanderen. Om in het data center het concept van de kooi van Faraday te kunnen sluiten en respecteren, met een goed compromis tussen zichtbaarheid en de vereiste afschermingswaarde, gebruiken wij gepantserde ramen in gehard glas of thermoplastisch materiaal. Deze kunnen in verschillende diktes, transparant of gekleurd worden uitgevoerd.

In het raam wordt, met behulp van een autoclaaf, een gaas met de gewenste openingsgraad van 80 tot 130 mesh verwerkt. Afhankelijk van de vereiste beschermingsgraad wordt dit gaas in metaaldraad of met koper of nikkel behandelde polyester of polyamide gebruikt.

Brandwerend, inbraakwerend en kogelwerend

Het hele data center kan, afhankelijk van de vereisten en het dreigingsniveau, brandwerend (brandwerende klasse naargelang de behoefte), inbraakwerend (klasse WK2 tot WK6 ) en kogelwerend (klasse FB4 tot FB7) worden gemaakt.

Inbraakwerende ventilatieroosters

Wij besteden ook veel aandacht aan het beveiligen van ventilatieopeningen met behulp van door ons ontwikkelde inbraakwerende ventilatieroosters met een weerstandsklasse wk3, wk4 of wk5.

Afwerking

Afhankelijk van de toepassing kunnen de wanden van de Bunkerkit zichtbaar gelaten worden of afgewerkt worden met een binnenbekleding of buitenbekleding naar keuze.
Ook het plafond en de vloer kunnen afgewerkt worden zodat ventilatie en verlichting naar wens in het plafond kunnen geïntegreerd worden.

Een Bunkerkit wordt in ons atelier voorbereid voor levering in het data center.

Veelgestelde vragen over Bunkerkit Data Center

Wat is Bunkerkit en wat zijn hun oplossingen voor data centers en IT-ruimtes?

Bunkerkit levert geavanceerde modulaire panelen voor de bescherming van kritieke infrastructuur, zoals data centers en IT-ruimtes. Ze bieden oplossingen die bescherming bieden tegen verschillende bedreigingen, zoals EMC, inbraak, brand, kogels en explosies.

Welke beveiligingsniveaus biedt Bunkerkit voor data centers en IT-ruimtes?

Bunkerkit biedt verschillende beveiligingsniveaus op basis van de specifieke behoeften van de klant. Dit kan variëren van basisbeveiliging tot geavanceerde beveiliging tegen meerdere bedreigingen. Inbraakwerend: van WK2 tot WK6. Brandwerend: alle gangbare niveau’s, afhankelijk van uw vereisten. Kogelwerend: van FB4 tot FB7. EMC: tot 100 dB over een frequentiebereik tussen 9 kHz en 18 GHz.

Hoe biedt Bunkerkit bescherming tegen fysieke en technische bedreigingen?

Bunkerkit’s modulaire panelen zijn ontworpen om weerstand te bieden tegen fysieke bedreigingen, zoals inbraakpogingen, kogels en explosies. Ze bieden ook bescherming tegen technische bedreigingen, zoals brand en elektromagnetische straling, door gebruik te maken van gespecialiseerde materialen en technieken.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van Bunkerkit’s modulaire panelen voor het beveiligen van data centers en IT rooms?

Enkele voordelen van het gebruik van Bunkerkit’s modulaire panelen zijn: snelle en eenvoudige installatie, aanpasbaarheid aan verschillende ruimtes en configuraties, hoge mate van beveiliging en bescherming, en de mogelijkheid om de beveiliging in de toekomst te upgraden of uit te breiden.
Bij verhuis kan het data center gedemonteerd worden en op de nieuwe locatie opnieuw opgebouwd worden.

Kan een Bunkerkit data center op maat gemaakte oplossingen bieden voor mijn specifieke IT-beveiligingsbehoeften?

Ja, Bunkerkit kan op maat gemaakte oplossingen bieden op basis van uw specifieke behoeften en vereisten. We werken nauw samen met klanten om een oplossing te ontwikkelen die voldoet aan hun unieke beveiligingsbehoeften. Zo kan u kiezen welke inbraakwerende en kogelwerende klasse vereist is en aan welke brandwerende specificaties uw data center moet voldoen. Ook voor de EMC-shielding kan in verschillende niveaus voorzien. Verder kan u kiezen uit diverse afmetingen, vormen en binnen- en buitenafwerkingen.

Hoe lang duurt het om een Bunkerkit data center te installeren?

De installatietijd kan variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project. Bunkerkit’s modulaire panelen zijn echter ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie, waardoor de installatietijd vaak korter is dan bij traditionele bouwmethoden.

Hoe worden Bunkerkit’s oplossingen geïntegreerd in bestaande IT-infrastructuren en gebouwen?

Bunkerkit’s modulaire panelen kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande gebouwen en IT-infrastructuren. Ze zijn ontworpen om te worden aangepast aan verschillende ruimtes en configuraties, waardoor ze geschikt zijn voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Wat zijn de kosten van het implementeren van Bunkerkit’s beveiligingsoplossingen in mijn data center of IT-ruimte?

De kosten voor het implementeren van een Bunkerkit data center variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en vereisten van uw project. Factoren die van invloed zijn op de kosten zijn onder meer het beveiligingsniveau, de grootte en complexiteit van het project en de benodigde aanpassingen. Voor een nauwkeurige prijsopgave is het raadzaam om contact op te nemen met Bunkerkit en uw specifieke behoeften te bespreken. Onze ervaren experten stellen een op maat gemaakte offerte op in functie van uw behoeften.

Welke ervaring heeft Bunkerkit met de fysieke beveiliging van data centers?

Gezien het vaak zeer vertrouwelijk karakter van het beveiligen van data centers, kunnen wij niet in detail ingaan op onze klanten en de diverse case studies. Wel kunnen wij verklappen dat wij wereldwijd diverse data centers hebben opgezet voor militaire en overheidsinstellingen en voor diverse bekende telecomoperatoren en banken. Ook tal van privé-ondernemingen maken gebruik van onze producten voor het opzetten en beschermen van kleine IT-lokalen tot grote data centers, waaronder Google en Telenet.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten